En liten om tätskikt i Stockholm

Detta är en historia bland många andra. Handlingen är fabricerad och ska inte tas på varken bokstavligt eller moraliskt allvar. Upphovsrättsägaren tillskriver sig enbart ekonomiska fördelar om sådana uppstår. Detta ses dock som ytterst osannolikt. OK? Paul, tätskikt och Stockholm Paul hade arbetat med tätskikt i Stockholm sedan han var liten. Ja, inte jätteliten förstås. […]